Hva er Abrajet?

Vi har utviklet et vannskjæresystem som vi har kalt Abrajet. “Abra” står for abrasiver og “jet” er for waterjet. Systemet kan brukes on- og offsjore, under vann ned til 500-600 meter og i brannfarlige områder. Utstyret kan lett tilpasses trange områder og strålen kan fjernstyres av operatør. 

Abrajet er et 3 i 1 system. Det kan brukes til:

1. Vannskjæring
2. Hydroblasting / våtsandblåsing
3. Høytrykkspyling

Les mer om hvordan Abrajet blir brukt til hydroblasting.

Miljøvennlig

Når vannskjæringsmetoden blir brukt, er det ikke nødvendig å fjerne maling og oljerester før skjæring. Som kjent avgir maling og oljeprodukter miljøfarlig avfall og brann kan oppstå. Med vannskjæring er kuttet kaldt, kontrollert og har ingen miljømessige ulemper.

Trygg og sikker rørkutting

Vi har utviklet et kutteverktøy for å skjære peler eller rør. Verktøyet fjernstyres med hydraulisk styring, noe som eliminerer farer for operatør. Det er en trygg og sikker metode for rørkutting. Dette verktøyet passer for rørdimensjoner fra 14″ til 48″. 

Kuttverktøyet plasseres på innsiden av røret og kan brukes over og under vann. Ved å bruke Abrajet kaldkutting for å kutte rør under vann, kan en operatør fjernstyre hele seansen trygt på land. Da er det ikke behov for dykkere og de farene det måtte medføre.