VANNSKJÆRING

Vi kan tilby vannskjæring i våre to vannskjæringsbord: 3000 x 1600mm og 6000 x 2500mm. Metoden er basert på kaldkutting med et vanntrykk på 3-4000 bar, og kan skjære i de fleste materialer. Gjennom en fokuseringsdyse tilsettes små menger slipemiddel i vannet, og gjør det mulig å skjære gjennom myke og harde materialer på en tykkelse fra 1 til 120mm. Vannskjæring forårsaker ingen spenninger i materialet som ellers kan oppstå ved bruk av varme. Vi kan tilby skjæring basert på ferdige tegninger i dxf eller dwg format (autocad), men vi kan også konstruere delene og konvertere filene til skjæremaskinene.

Roboten med 6 akser + ekstern akse gjør at vi kan kutte i 3D og få den riktige kutte vinkelen. Profilkutting og enkle kapp av rør utføres med et rent og kaldt kutt med stor nøyaktighet. Det er mulig å få kutt med eller uten fuger. Ved hjelp av RobotStudio og SolidWorks tegneprogram kan man skjære ut tredimensjonalt. F. eks. profilkutting, support av albu/rør, doblingsplater og lignende. Offline programmering gjør det mulig å simulere det som skal skjæres. Metoden er basert på kaldkutting med et vanntrykk på 3-4000 bar. Gjennom en fokuseringsdyse tilsettes små mengder med slipemiddel i vannet og gjør det mulig å skjære gjennom myke og harde materialer i en tykkelse fra 1mm til 120 mm.